kalkulatory wynagrodzeń, kalkulator płac, obliczanie wynagrodzenia
Uwaga: Wnioski o wyrażenie zgody na opłacenie składek na dobrowolne ubezpieczenia społeczne po terminie, dotyczące okresu sprzed 1 stycznia 2022 r., można składać do 30 czerwca 2022 r. Do 30 czerwca spółki jawne i partnerskie powinny złożyć do KRS oświadczenie o niesporządzaniu sprawozdania finansowego za 2021 r. (czytaj więcej) Do 30 czerwca 2022 r. należy sporządzić sprawozdanie finansowe za 2021 r. (czytaj więcej)
A A A

Działalność socjalna w firmie - Dodatek do Gazety Podatkowej nr 56 (784) z dnia 14.07.2011

Bony towarowe jako prezent dla pracownika

Często się zdarza, że z różnych okazji (przeważnie w okresach świątecznych) pracodawcy wydają pracownikom prezenty w formie bonów towarowych. Choć ich przekazywanie w wielu firmach jest praktykowane od lat, wciąż budzi wiele wątpliwości m.in. w zakresie naliczania składek ZUS.


Przychód i składki ZUS

Za przychody ze stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń. Z kolei podstawę wymiaru składek ZUS stanowi przychód w rozumieniu przepisów o pdof, osiągany u pracodawcy z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy. Wartość wydanego na rzecz pracownika bonu towarowego stanowi jego przychód ze stosunku pracy. Na ten fakt nie ma wpływu źródło, z którego bon został sfinansowany.

Oznacza to, że wartość przekazanych pracownikom bonów towarowych pracodawca powinien wliczyć do podstawy wymiaru składek ZUS. Trzeba jednak zwrócić uwagę, jak zostały one sfinansowane.


Bony ze środków obrotowych

Wartość przekazanych przez pracodawcę bonów towarowych, które zostały sfinansowane z jego środków obrotowych, jako przychód ze stosunku pracy, pracodawca powinien wliczyć do podstawy wymiaru składek zarówno na ubezpieczenia społeczne, jak i na ubezpieczenie zdrowotne. W podstawie ich wymiaru pracodawca uwzględnia bowiem nie tylko wypłaty pieniężne, ale również wartość pieniężną świadczeń w naturze.

Świadczenia takie nie zostały wyłączone z oskładkowania ani na podstawie przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, ani też na podstawie rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (zwanego rozporządzeniem składkowym).

Wartość pieniężną bonów, jako świadczeń w naturze, ustala się w wysokości ekwiwalentu pieniężnego określonego w przepisach o wynagradzaniu obowiązujących w danym zakładzie pracy. W sytuacji natomiast, gdy nie ma takiego zapisu, wówczas wartość pieniężną świadczenia pracodawca powinien ustalić według ceny jego zakupu.


Bony z ZFŚS

Bony towarowe dla pracowników są jednak najczęściej finansowane ze środków ZFŚS. W takim przypadku pracodawcy nie naliczają od ich wartości składek ZUS. Świadczenia finansowane ze środków przeznaczonych na cele socjalne w ramach ZFŚS są bowiem zwolnione z oskładkowania (§ 2 ust. 1 pkt 19 rozporządzenia składkowego). Nie w każdym jednak przypadku można skorzystać z tego zwolnienia.

Generalnie ze środków Funduszu powinno się finansować wyłącznie wydatki na działalność socjalną zakładu. Polega ona m.in. na udzielaniu pomocy materialnej - rzeczowej lub finansowej. Przyznanie ulgowych usług i świadczeń z ZFŚS musi również być uzależnione od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z Funduszu, co wynika z art. 8 ust. 1 ustawy o ZFŚS.

Wydanie pracownikom bonów towarowych np. z okazji świąt Bożego Narodzenia nie mieści się w definicji działalności socjalnej. Jednak nic nie stoi na przeszkodzie, aby pracodawca udzielił pomocy materialnej z Funduszu (np. wydając bony towarowe) wszystkim uprawnionym pracownikom w okresie pokrywającym się ze świętami. Musi jednak wtedy uzależnić ich wartość od kryteriów socjalnych. Tylko wtedy będą one mogły korzystać ze zwolnienia z oskładkowania na podstawie § 2 ust. 1 pkt 19 rozporządzenia składkowego.


Nie każdemu po równo

Jeżeli pracodawca wyda pracownikom bony według zasady "każdemu po równo", czyli bez zróżnicowania ich wartości, powinien je oskładkować.

Stanowisko to potwierdził Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 16 września 2009 r., sygn. akt I UK 121/09. W uzasadnieniu do rozstrzygnięcia podkreślił, że: "(…) przyznawanie ulgowych świadczeń i wysokość dopłat z funduszu powinno być uzależnione od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby korzystającej z funduszu. Nie ma w tym zakresie wyjątków. (…) świadczenia wypłacone przez pracodawcę z pominięciem owej zasady podstawowej nie mogą być ocenione w sensie prawnym jako świadczenia socjalne, a jeżeli tak, to nie mogą korzystać z uprawnień przyznanych tym świadczeniom przez system ubezpieczeń społecznych".

W przypadku bowiem przyznawania z Funduszu jednego ogólnego uprawnienia w identycznej wysokości wszystkim pracownikom (niezależnie od ich sytuacji) należy mieć na względzie możliwość potraktowania tego świadczenia przez kontrolę ZUS nie jako pomoc z Funduszu, lecz jako dodatek do wynagrodzenia. Wówczas pracodawca zobowiązany będzie od kwoty tego dodatku wyliczyć i opłacić składki ubezpieczeniowe. Wyklucza to więc przyznanie wszystkim uprawnionym świadczeń socjalnych w jednakowej wysokości.

Przykład

W kwietniu br. pracodawca wypłacił pracownikowi wynagrodzenie w kwocie 3.600 zł oraz przekazał mu bon towarowy o wartości 450 zł sfinansowany ze środków ZFŚS. Od dokonanej wypłaty i od wartości przekazanego bonu pracodawca naliczył:

1) składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika w kwocie 493,56 zł, w tym: emerytalna - 351,36 zł (9,76%), rentowe - 54 zł (1,5%), chorobowa - 88,20 zł (2,45%);

2) składkę na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 279,58 zł, obliczoną następująco: (3.600 zł - 493,56 zł) × 9% = 279,58 zł; z czego składka zdrowotna do odliczenia od podatku (7,75%) wyniesie 240,75 zł;

3) zaliczkę na podatek dochodowy (od łącznego przychodu w kwocie 4.050 zł):

 • podstawa opodatkowania: (3.600 zł + 450 zł) - (111,25 zł + 493,56 zł)= 3.445,19 zł, po zaokrągleniu 3.445 zł;
   
 • zaliczka na podatek dochodowy przed pomniejszeniem o składkę zdrowotną: (3.445 zł × 18%) - 46,33 zł = 573,77 zł;
   
 • zaliczka do przekazania do urzędu skarbowego: 573,77 zł - 240,75 zł = 333,02 zł, po zaokrągleniu 333 zł.

4) wynagrodzenie netto: 3.600 zł - (493,56 zł + 279,58 zł + 333 zł)= 2.493,86 zł.

www.KalkulatoryWynagrodzen.com.pl:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.KalkulatoryPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Terminarz

czerwiec 2022
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
12
13
14
16
17
18
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie wynagrodzeń. Składki ZUS. Zasiłki. Świadczenia. Premie
Kalkulatory podatkowe: odsetkowe, używania pojazdów, wynagrodzeń

Kalkulatory

Narzędzia księgowego i kadrowego

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.