kalkulatory wynagrodzeń, kalkulator płac, obliczanie wynagrodzenia
A A A

Gazeta Podatkowa nr 60 (1935) z dnia 28.07.2022

Gdy świadczenie rehabilitacyjne rozpoczyna się w III kw. 2022 r.

Osoba niezdolna do pracy, która wykorzysta pełny okres należnego zasiłku chorobowego, może - na swój wniosek i po spełnieniu określonych warunków - uzyskać prawo do świadczenia rehabilitacyjnego. Podstawę wymiaru tego świadczenia, co do zasady, stanowi zwaloryzowana podstawa wymiaru zasiłku chorobowego. Jej ostateczna wysokość uzależniona jest jednak od obowiązującego w danym kwartale wskaźnika waloryzacji, choć z pewnym zastrzeżeniem dotyczącym najniższej lub ograniczonej podstawy wymiaru zasiłku.

Od podstawy zasiłku

Wysokość świadczeń chorobowych należnych z ubezpieczenia chorobowego lub wypadkowego oblicza się jako odpowiedni procent podstawy jego wymiaru (patrz: Tabela 1), której, co do zasady, nie ustala się na nowo, jeżeli między okresami pobierania zasiłków zarówno tego samego, jak i innego rodzaju nie było przerwy albo była ona krótsza niż miesiąc kalendarzowy.

Przy czym w przypadku świadczenia rehabilitacyjnego ustawodawca wprost wskazał, iż wynosi ono 90% podstawy wymiaru zasiłku chorobowego za okres pierwszych trzech miesięcy i 75% tej podstawy za pozostały okres, albo - jeżeli niezdolność do pracy przypada w okresie ciąży lub świadczenie przysługuje z ubezpieczenia wypadkowego - 100% tej podstawy.

Stanowi o tym art. 19 ust. 1 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1133 ze zm.), zwanej ustawą zasiłkową, z uwzględnieniem art. 9 ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1205 ze zm.).

Po stosownej waloryzacji

Dla celów obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego podstawa wymiaru zasiłku chorobowego przyjęta do obliczenia tego świadczenia podlega stosownej waloryzacji.

Waloryzacja ta przeprowadzana jest na zasadach określonych w art. 19 ust. 2 ustawy zasiłkowej, a więc wyłącznie na pierwszy dzień okresu, na który przyznano świadczenie rehabilitacyjne, o ile obowiązujący w danym kwartale wskaźnik waloryzacji przekracza 100%.

Stosownej waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego dokonuje płatnik świadczenia rehabilitacyjnego, a więc odpowiednio płatnik składek (np. pracodawca) uprawniony do wypłaty zasiłków swoim ubezpieczonym (np. pracownikom) lub ZUS, w oparciu o:

 • decyzję organu rentowego - określa ona dokładnie okres, na jaki przyznano świadczenie rehabilitacyjne, z początkową i końcową jego datą, a także procentową wysokość tego świadczenia oraz
 • obowiązujący w danym kwartale, na który przypada pierwszy dzień przyznanego świadczenia rehabilitacyjnego, wskaźnik waloryzacji.

Minimum i ograniczenie

Podstawa wymiaru świadczenia rehabilitacyjnego, analogicznie jak zasiłku chorobowego, należnego pracownikowi, do którego wynagrodzenia mają zastosowanie przepisy ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, z tytułu pracy w pełnym wymiarze czasu pracy nie może być niższa od kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, po odliczeniu kwoty odpowiadającej 13,71% tego wynagrodzenia (art. 45 z uwzględnieniem art. 47 ustawy zasiłkowej).

Jeśli faktyczna podstawa wymiaru zasiłku chorobowego, ustalona na zasadach określonych w art. 36-43 ustawy zasiłkowej, okazała się niższa od minimalnego wynagrodzenia pomniejszonego o 13,71% i w efekcie była podwyższana do tej gwarantowanej kwoty, waloryzacji podlega faktyczna, a nie najniższa podstawa wymiaru zasiłku. Dopiero po tej waloryzacji, jeśli nadal podstawa wymiaru świadczenia będzie zbyt niska, podnoszona jest do najniższej gwarantowanej jej wysokości.

W przypadku pracowników zatrudnionych na niepełny etat, kwoty te ulegają odpowiednio zmniejszeniu, proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy.

Analogicznie postępuje ZUS w przypadku ograniczenia podstawy wymiaru świadczenia przysługującego za okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego do 100% przeciętnego wynagrodzenia (art. 46 ustawy zasiłkowej). Waloryzowana jest wówczas faktyczna podstawa wymiaru zasiłku chorobowego, a następnie - w razie konieczności - podlega ona stosownemu ograniczeniu do kwoty ustalanej miesięcznie, poczynając od 3. miesiąca kwartału kalendarzowego, na okres 3 miesięcy, na podstawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału, ogłaszanego dla celów emerytalnych.

Dla Prenumeratorów GOFIN
Kalkulatory Kalkulator wysokości świadczenia rehabilitacyjnego dostępny w serwisie www.kalkulatory.gofin.pl

W III kwartale 2022 r.

Z dniem 1 lipca 2022 r. rozpoczął się kolejny kwartał ze wskaźnikiem przekraczającym 100% (patrz: Tabela 2). Wyniósł on 110,2%, co oznacza że podstawa wymiaru świadczenia rehabilitacyjnego, którego pierwszy dzień przypada/przypadnie w okresie od 1 lipca do 30 września 2022 r., ulegnie zwiększeniu o 10,2%.

Warto jednak podkreślić, iż waloryzacja podstawy wymiaru zasiłku chorobowego nie powinna być przeprowadzana, jeżeli w III kwartale 2022 r. rozpocznie się kolejna część świadczenia rehabilitacyjnego. Dotyczy to zarówno sytuacji, gdy podstawa ta została już zwaloryzowana wskaźnikiem obowiązującym w kwartale, w którym przypadał pierwszy dzień świadczenia rehabilitacyjnego (np. w II kwartale 2022 r.), jak i przypadku, gdy waloryzacja nie była przeprowadzana z uwagi na fakt, iż na pierwszy dzień przyznanego świadczenia wskaźnik nie przekraczał 100% (np. w I kwartale 2022 r.).

Tabela 1. Wysokość świadczeń przysługujących pracownikom z tytułu niezdolności do pracy
Niezdolność do pracy ubezpieczonego Rodzaj świadczenia i jego wysokość
Wynagrodzenie chorobowe Zasiłek chorobowy Świadczenie rehabilitacyjne
powstała wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną 80% podstawy wymiaru zasiłku chorobowego* 80% podstawy wymiaru zasiłku chorobowego odpowiednio:
- 90% podstawy wymiaru zasiłku chorobowego*** - za okres pierwszych trzech miesięcy,
- 75% tej podstawy - za pozostały okres
powstała wskutek wypadku w drodze do pracy lub z pracy 100% podstawy wymiaru zasiłku chorobowego 100% podstawy wymiaru zasiłku chorobowego
powstała wskutek poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów oraz zabiegowi ich pobrania
przypadająca na okres ciąży 100% podstawy wymiaru zasiłku chorobowego***
powstała wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej nie dotyczy** 100% podstawy wymiaru zasiłku chorobowego
* Chyba że obowiązujące u danego pracodawcy przepisy prawa pracy przewidują wyższe wynagrodzenie z tego tytułu
** Od pierwszego dnia takiej niezdolności do pracy pracownikowi przysługuje zasiłek chorobowy
*** Podstawa ta dla celów obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego podlega waloryzacji, o ile jej wskaźnik przekracza 100%
Tabela 2. Wskaźniki waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego dla celów obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego
Kwartał, w którym przypada pierwszy dzień okresu, na jaki przyznano świadczenie rehabilitacyjne Wskaźnik waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego
obliczany jako procent wzrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłaszanego dla celów emerytalnych wartość
I kwartał kalendarzowy 2022 r. w III kwartale w stosunku do I kwartału 2021 r. 99,6%*
II kwartał kalendarzowy 2022 r. w IV kwartale w stosunku do II kwartału 2021 r. 108,9%
III kwartał kalendarzowy 2022 r. w I kwartale 2022 r. w stosunku do III kwartału 2021 r. 110,2%
* Ponieważ wskaźnik ten nie przekracza 100%, podstawa wymiaru zasiłku chorobowego przyjmowana do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego nie podlega waloryzacji.

www.KalkulatoryWynagrodzen.com.pl:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.KalkulatoryPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

czerwiec 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
5
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
18
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie wynagrodzeń. Składki ZUS. Zasiłki. Świadczenia. Premie
Kalkulatory podatkowe: odsetkowe, używania pojazdów, wynagrodzeń

Gofin podpowiada

Kompleksowe opracowania tematyczne

Kalkulatory - archiwum

Narzędzia księgowego i kadrowego

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.