kalkulatory wynagrodzeń, kalkulator płac, obliczanie wynagrodzenia
Uwaga: Wnioski o wyrażenie zgody na opłacenie składek na dobrowolne ubezpieczenia społeczne po terminie, dotyczące okresu sprzed 1 stycznia 2022 r., można składać do 30 czerwca 2022 r. Do 30 czerwca spółki jawne i partnerskie powinny złożyć do KRS oświadczenie o niesporządzaniu sprawozdania finansowego za 2021 r. (czytaj więcej) Do 30 czerwca 2022 r. należy sporządzić sprawozdanie finansowe za 2021 r. (czytaj więcej)
A A A

Gazeta Podatkowa nr 20 (1061) z dnia 10.03.2014

Rozliczenie dwóch umów o pracę zawartych z jedną osobą

Możliwa jest sytuacja, że z zatrudnionym w firmie pracownikiem pracodawca zawrze dodatkową (kolejną) umowę o pracę. Niezależnie od wymiaru etatu, w jakim będzie świadczona na jej podstawie praca, uzyskane z tego tytułu wynagrodzenie również będzie oskładkowane.


Druga umowa o pracę

Choć przepisy Kodeksu pracy nie zakazują pracodawcy nawiązania z jednym pracownikiem dwóch umów o pracę, to jednak wystąpienie takiego podwójnego zatrudnienia w tym samym podmiocie jest możliwe po spełnieniu określonych warunków. Przyjmuje się, że zawarcie z tym samym pracownikiem dodatkowej (drugiej) umowy o pracę jest możliwe jedynie wtedy, gdy rodzaj wykonywanej przez niego pracy w ramach tej umowy będzie przewidywał pracę wyraźnie różniącą się od pracy z pierwszej umowy. Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 12 marca 1969 r., sygn. akt III PZP 1/69 uznał, że: "(…) zawarcie drugiej umowy o pracę z tym samym pracownikiem jest dopuszczalne tylko (…) pod warunkiem, że ta druga umowa dotyczy wykonywania czynności o charakterze zupełnie odmiennym od czynności wynikającej z pierwszej umowy o pracę". Jeżeli jednak okaże się, że będą to te same czynności - jeden ze stosunków pracy (dodatkowy) może zostać zaliczony do zatrudnienia w ramach podstawowej umowy o pracę. Jak wynika bowiem z wyroku Sądu Najwyższego z dnia 13 marca z 1997 r., sygn. akt I PKN 43/97: "Z tym samym pracodawcą, w zakresie wykonywania pracy tego samego rodzaju, pracownik może pozostawać tylko w jednym stosunku pracy".


Brak zgłoszenia w ZUS

Pracodawca zatrudniając pracownika na podstawie drugiej umowy o pracę nie przekazuje za niego z tego tytułu dodatkowego dokumentu zgłoszeniowego. Za osobę taką składa do ZUS jeden formularz ZUS ZUA, tj. "Zgłoszenie do ubezpieczeń/Zgłoszenie zmiany danych osoby ubezpieczonej", z pracowniczym kodem tytułu ubezpieczenia, tj. 01 10 X X.

Osoba zatrudniona przez jednego pracodawcę na podstawie więcej niż jednej umowy o pracę, z każdej z nich podlega obligatoryjnie ubezpieczeniom społecznym wszystkich ryzyk. Obowiązkowe jest też dla niej ubezpieczenie zdrowotne.


Rozliczenie składek

Pracownik zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy, z którym pracodawca zawarł dodatkową (drugą) umowę o pracę, w danym miesiącu kalendarzowym uzyskuje wynagrodzenie z tytułu dwóch umów o pracę. W takiej sytuacji składki na poszczególne rodzaje ubezpieczeń pracodawca nalicza od sumy wynagrodzeń (podlegających składkom) uzyskanych przez taką osobę, czyli z każdej zawartej z nią umowy o pracę. Następnie wykazuje je w raporcie ZUS RCA sporządzonym za miesiąc, w którym dokona pracownikowi ich wypłaty. Obie te wypłaty wykazuje w jednym bloku tego raportu, przykładowo w bloku III.B. (gdzie rozliczy składki na ubezpieczenia społeczne) i w bloku III.C. (z wyliczoną składką na ubezpieczenie zdrowotne). Przy czym w raporcie tym jako wymiar czasu pracy podać należy zsumowany wymiar etatów z obu umów.

Dodatkowo od wynagrodzeń wypłaconych pracownikowi z tytułu dwóch umów o pracę pracodawca zobowiązany jest naliczyć składki na fundusze pozaubezpieczeniowe. Mowa tu o FP i FGŚP oraz ewentualnie FEP (o ile nie jest zwolniony z obowiązku opłacania za taką osobę składek na wskazane Fundusze).


Podatek dochodowy

Z tytułu zawarcia z własnym pracownikiem dwóch umów o pracę pracodawca (występujący w roli płatnika) oblicza zaliczkę na podatek dochodowy od dochodu pracownika uzyskanego w danym miesiącu z dwóch umów w wysokości 18% (lub odpowiednio 32%). Wyliczoną zaliczkę na podatek dochodowy płatnik pomniejsza o:

 • 1/12 kwoty zmniejszającej podatek (o ile posiada oświadczenie pracownika uprawniające go do pomniejszenia zaliczki o tę kwotę); kwotę zmniejszającą podatek pracodawca, który zawarł z pracownikiem dwie umowy o pracę, powinien zastosować w pojedynczej wysokości,
   
 • składkę zdrowotną w wysokości nie wyższej niż 7,75% podstawy jej wymiaru.

Koszty uzyskania przychodów przysługują w stosunku do przychodów uzyskanych przez pracownika z tytułu każdej zawartej umowy o pracę.

Przykład

Pracodawca zatrudnia pracownicę (w wieku 57 lat) w pełnym wymiarze czasu pracy. Dodatkowo od 1 marca br. zawarł z nią drugą taką umowę na 1/3 etatu. W jej ramach będzie ona wykonywać inną rodzajowo pracę niż przy pierwszej umowie. Na koniec marca br. wypłaci tej osobie wynagrodzenie z pierwszej umowy o pracę w kwocie 3.200 zł, a z drugiej w wysokości 800 zł. Pracownica złożyła oświadczenie upoważniające pracodawcę do pomniejszenia zaliczki na podatek dochodowy o kwotę 46,33 zł. Koszty uzyskania przychodu od każdej umowy o pracę wynoszą 111,25 zł. Od wynagrodzeń tych pracodawca wyliczy:

» podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne
(3.200 zł + 800 zł) 
- 4.000 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne do pobrania ze środków pracownika 
(w tym: emerytalna - 390,40 zł, rentowe - 60 zł, chorobowa - 98 zł)
- 548,40 zł
» podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne
(4.000 zł - 548,40 zł) 
- 3.451,60 zł
- składkę na ubezpieczenie zdrowotne:
a) do pobrania z wynagrodzenia pracownika
(3.451,60 zł × 9%)
- 310,64 zł
b) do odliczenia od podatku
(3.451,60 zł × 7,75%) 
- 267,50 zł
» koszty uzyskania przychodu (111,25 zł × 2) - 222,50 zł
- podstawę opodatkowania, po zaokrągleniu 
(4.000 zł - 222,50 zł - 548,40 zł)
- 3.229 zł
- zaliczkę przed pomniejszeniem o składkę zdrowotną
(3.229 zł × 18%) - 46,33 zł
- 534,89 zł
- zaliczkę na podatek dochodowy po pomniejszeniu o składkę zdrowotną, po zaokrągleniu (534,89 zł - 267,50 zł)  -  267 zł
» kwotę do wypłaty
(4.000 zł - 548,40 zł - 310,64 zł - 267 zł).
2.873,96 zł
Z uwagi na wiek pracownicy pracodawca nie opłaca za nią składek na FP i FGŚP.

www.KalkulatoryWynagrodzen.com.pl:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.KalkulatoryPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Terminarz

czerwiec 2022
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
12
13
14
16
17
18
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie wynagrodzeń. Składki ZUS. Zasiłki. Świadczenia. Premie
Kalkulatory podatkowe: odsetkowe, używania pojazdów, wynagrodzeń

Kalkulatory

Narzędzia księgowego i kadrowego

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.