kalkulatory wynagrodzeń, kalkulator płac, obliczanie wynagrodzenia
Uwaga: Wnioski o wyrażenie zgody na opłacenie składek na dobrowolne ubezpieczenia społeczne po terminie, dotyczące okresu sprzed 1 stycznia 2022 r., można składać do 30 czerwca 2022 r. Do 30 czerwca spółki jawne i partnerskie powinny złożyć do KRS oświadczenie o niesporządzaniu sprawozdania finansowego za 2021 r. (czytaj więcej) Do 30 czerwca 2022 r. należy sporządzić sprawozdanie finansowe za 2021 r. (czytaj więcej)
A A A

Gazeta Podatkowa nr 89 (1026) z dnia 7.11.2013

Jak uwzględnić premie w wynagrodzeniu urlopowym?

Każdy pracownik ma prawo do corocznego płatnego urlopu wypoczynkowego. Jednocześnie przepisy Kodeksu pracy zastrzegają, że za czas tego urlopu pracownikowi przysługuje takie wynagrodzenie, jakie by uzyskał, gdyby w tym czasie pracował. W przypadku gdy oprócz wynagrodzenia zasadniczego pracownik otrzymuje także premie, uwzględniane są one w wynagrodzeniu urlopowym w sposób przewidziany przepisami prawa pracy.


Premia regulaminowa

Obowiązkowym składnikiem wynagrodzenia jest wynagrodzenie zasadnicze. Inne świadczenia płacowe mają charakter fakultatywny, oznacza to więc że mogą, lecz nie muszą, być wprowadzone do treści stosunku pracy (por. wyrok SN z dnia 11 grudnia 2007 r., sygn. akt I PK 157/07). Często spotykanym dodatkowym składnikiem wynagrodzenia są różnego rodzaju premie. Przy czym kodeksowe przepisy z zakresu prawa pracy nie regulują problematyki premiowania pracowników. Zatem zasady przyznawania takich składników wynagrodzenia powinny wynikać z przepisów zakładowych lub z umowy o pracę.

W praktyce premie dzielimy na regulaminowe i uznaniowe. Premia regulaminowa ma charakter roszczeniowy i na ogół periodyczny. Wielokrotnie w kwestii tego rodzaju premii wypowiadał się Sąd Najwyższy. W wyroku z dnia 22 września 2000 r., sygn. akt I PKN 33/00, SN stwierdził, że: "Premia wypłacana co pewien czas za okresy zróżnicowane co do ich długości, jest świadczeniem periodycznym, do którego nie ma zastosowania wyłączenie przewidziane w § 6 pkt 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego (…) (który wyłącza niektóre świadczenia płacowe z podstawy wynagrodzenia urlopowego - przypis redakcji)".

Ponadto prawo do premii regulaminowej i jej wysokość nie zależą od swobodnego uznania pracodawcy. Pracownik, który spełnił regulaminowe przesłanki konieczne do jej wypłaty, ma do niej prawo (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 20 stycznia 2005 r., sygn. akt I PK 146/04). Podobne rozstrzygnięcie zapadło w wyroku Sądu Najwyższego z dnia 21 września 2006 r., sygn. akt II PK 13/06. Zdaniem SN pracodawca, który prawo do określonego świadczenia przyznaje po spełnieniu przez pracownika ocennych warunków, dysponuje pewnym zakresem swobody. Jednakże gdy te warunki są konkretne i sprawdzalne, to świadczenie jest premią, a nie nagrodą i podlega uwzględnieniu w wynagrodzeniu urlopowym. Dlatego w określonych okolicznościach premia nazwana uznaniową może faktycznie spełniać przesłanki do uznania jej za premię regulaminową.


Premia regulaminowa przysługuje po spełnieniu warunków wymaganych do jej uzyskania wskazanych np. w regulaminie premiowania.


Premie w wynagrodzeniu urlopowym

Wśród premii regulaminowych można wyróżnić premie stałe, zmienne, za okresy nie dłuższe niż miesiąc lub za okresy dłuższe niż miesiąc.

Zasady przyjmowania ich w wynagrodzeniu urlopowym określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego… (Dz. U. z 1997 r. nr 2, poz. 14 ze zm.). W myśl § 8 tego aktu prawnego, składniki wynagrodzenia przysługujące za okresy nie dłuższe niż jeden miesiąc, tzw. zmienne miesięczne (tu zmienna regulaminowa premia miesięczna), uwzględnia się przy ustalaniu wynagrodzenia urlopowego w łącznej wysokości wypłaconej pracownikowi w okresie 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu. W przypadkach znacznego wahania ich wysokości składniki te mogą być przyjęte z okresu 12 miesięcy kalendarzowych. Natomiast składniki wypłacane za okresy dłuższe niż miesiąc (tu np. premia kwartalna lub roczna) wypłaca się w przyjętych terminach ich wypłaty, a okres urlopu dla obliczenia ich wysokości traktowany jest na równi z okresem wykonywania pracy. Tego rodzaju premii nie przyjmuje się więc do podstawy wynagrodzenia urlopowego.


Nagroda (premia) uznaniowa

W wielu firmach pracownicy mają wypłacane tzw. premie uznaniowe, których przyznanie zależy od swobodnego uznania pracodawcy. Faktycznie mają one charakter nagród, nawet jeśli zostały nazwane premiami. Pracownikowi nie przysługuje roszczenie o wypłatę takiej premii. W uzasadnieniu do wyroku z dnia 20 stycznia 2005 r., sygn. akt I PK 146/04, Sąd Najwyższy stwierdził, że pojęcie premii uznaniowej jest wewnętrznie sprzeczne i nie powinno być stosowane w regulaminach wynagradzania, które określają konkretne i sprawdzalne warunki jej przyznawania. Natomiast w wyroku z dnia 20 lipca 2000 r., sygn. akt I PKN 17/00, SN wskazał, że tzw. premia uznaniowa, niemająca charakteru roszczeniowego, nie stanowi składnika wynagrodzenia za pracę i nie mieści się w pojęciu wynagrodzenia urlopowego. Jednorazowe lub nieperiodyczne wypłaty za spełnienie określonego zadania bądź za określone osiągnięcie, a także nagrody z zakładowego funduszu nagród podlegają bowiem wyłączeniu z wynagrodzenia urlopowego.

Przykład

Pracownik w okresie od 21 do 31 października 2013 r. (72 godz.) korzystał z urlopu wypoczynkowego. Otrzymuje on wynagrodzenie zasadnicze w stałej stawce miesięcznej wynoszącej 3.200 zł oraz zmienną miesięczną premię regulaminową. W lipcu br. ze względu na niespełnienie warunków do uzyskania premii (z powodu choroby) pracownik nie otrzymał premii. W sierpniu br. premia wyniosła 2.200 zł, a we wrześniu br. uzyskał premię w kwocie 1.800 zł. Pracownik przepracował w lipcu br. 104 godz. (w pozostałym okresie był chory), a w sierpniu i wrześniu br. po 168 godz.

Za 72 godziny urlopu w październiku br. pracownikowi przysługiwało wynagrodzenie urlopowe od zmiennych składników w wysokości:

(0 zł + 2.200 zł + 1.800 zł) : (104 godz. + 168 godz. + 168 godz.) = 9,09 zł,

9,09 zł × 72 godz. = 654,48 zł.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26.06.1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm.)

www.KalkulatoryWynagrodzen.com.pl:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.KalkulatoryPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Terminarz

czerwiec 2022
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
12
13
14
16
17
18
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie wynagrodzeń. Składki ZUS. Zasiłki. Świadczenia. Premie
Kalkulatory podatkowe: odsetkowe, używania pojazdów, wynagrodzeń

Kalkulatory

Narzędzia księgowego i kadrowego

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.