kalkulatory wynagrodzeń, kalkulator płac, obliczanie wynagrodzenia
Uwaga: Wnioski o wyrażenie zgody na opłacenie składek na dobrowolne ubezpieczenia społeczne po terminie, dotyczące okresu sprzed 1 stycznia 2022 r., można składać do 30 czerwca 2022 r. Do 30 czerwca spółki jawne i partnerskie powinny złożyć do KRS oświadczenie o niesporządzaniu sprawozdania finansowego za 2021 r. (czytaj więcej) Do 30 czerwca 2022 r. należy sporządzić sprawozdanie finansowe za 2021 r. (czytaj więcej)
A A A

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 6 (725) z dnia 20.02.2011

Niewielkie wypłaty z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło oraz za posiedzenia zarządu - 18% ryczałt czy zaliczka na podatek dochodowy?

Rejonowy związek spółek wodnych dokonuje następujących wypłat, które nie przekraczają 200 zł:

1) za udział w posiedzeniach zarządu, przy czym określona w uchwale wysokość wypłaty dla członka zarządu wynosi 100 zł za jedno posiedzenie,

2) z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło, w których wynagrodzenie nie zostało z góry ustalone, tylko zawiera stawkę godzinową.

Czy w związku ze zmianą przepisu art. 30 ust. 1 pkt 5a ustawy o PDOF od 1.01.2011 r. powinniśmy potrącać zryczałtowany podatek dochodowy od ww. wypłat?

Na gruncie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, wspomniane w pytaniu:

 • świadczenia otrzymywane przez członków zarządu rejonowego związku spółek wodnych, którzy pełnią swoją funkcję tylko na podstawie powołania, zalicza się do przychodów z działalności wykonywanej osobiście, o których mowa w art. 13 pkt 7 ustawy o PDOF,

 • należności z tytułu umowy zlecenia lub umowy o dzieło należą do przychodów z działalności wykonywanej osobiście, o których mowa w art. 13 pkt 8 ustawy o PDOF.

Przypomnijmy, że do końca 2010 r. przychody z tytułu, o którym mowa w art. 13 pkt 2 i 5-9 ustawy o PDOF, podlegały opodatkowaniu 18% zryczałtowanym podatkiem dochodowym - w przypadku, gdy łącznie występowały następujące przesłanki:

a) suma należności określona w umowie lub w umowach z tego samego tytułu nie przekraczała w danym miesiącu od tego samego płatnika kwoty 200 zł oraz

b) umowa lub umowy zostały zawarte z osobą, która nie jest pracownikiem płatnika.

Tak stanowił art. 30 ust. 1 pkt 5a ustawy o PDOF, który w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2010 r. odnosił się do miesięcznej sumy należności określonej w umowie (umowach). Powodowało to liczne wątpliwości przy rozliczaniu podatku dochodowego, zwłaszcza gdy płatnik, zawierając umowę, nie miał pewności, czy w danym miesiącu nie zawrze kolejnej umowy z tą samą osobą.

Z treści tego przepisu organy podatkowe wywodziły, że chodzi o kwoty ściśle określone w umowie (a nie o kwoty wypłacone) oraz o to, że należność ta musi być określona w okresach miesięcznych(tak m.in. stwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 19 listopada 2010 r., nr IPPB4/415-689/10-2/MP).

Jeżeli zatem umowa lub umowy (w szerokim tego słowa znaczeniu) zawarte z osobą niebędącą pracownikiem płatnika wprost nie określają konkretnej kwoty wynagrodzenia, a wyłącznie sposób jej wyliczenia, np. jako wielokrotność stawki godzinowej, to zryczałtowana forma opodatkowania, wskazana w art. 30 ust. 1 pkt 5a ustawy o PDOF, nie może mieć zastosowania.

I tak, w świetle stanu prawnego obowiązującego do końca 2010 r., organy podatkowe prezentowały pogląd, że jeżeli z treści aktu prawnego, na podstawie którego wypłacane jest wynagrodzenie dla członków zarządu osoby prawnej lub członków rady nadzorczej (np. uchwały, powołania) nie wynika wprost należność za miesiąc, a jedynie wysokość wynagrodzenia za udział w jednym posiedzeniu zarządu lub rady nadzorczej, to - nawet wówczas, gdy ostateczna kwota należności za miesiąc nie przekroczyła 200 zł - nie były spełnione warunki do opodatkowania zryczałtowanego na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 5a ustawy o PDOF, a tym samym na płatniku ciążył obowiązek poboru zaliczki na podatek dochodowy na zasadach określonych w art. 41 ust. 1 tej ustawy.

Pogląd taki wyraził m.in. Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z 19 stycznia 2010 r., nr ITPB2/415-874/09/MM, a także Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z 21 kwietnia 2010 r., nr ILPB1/415-129/10-2/AMN.

Od 1 stycznia 2011 r. omawiany przepis uległ pewnej zmianie, którą wprowadziła ustawa nowelizująca z dnia 25 listopada 2010 r. (Dz. U. nr 226, poz. 1478).

W myśl znowelizowanego art. 30 ust. 1 pkt 5a ustawy o PDOF, od 1 stycznia 2011 r. zryczałtowany 18% podatek dochodowy pobiera się od przychodów z tytułów, o których mowa w art. 13 pkt 2 i 5-9 tej ustawy, jeżeli kwota należności określona w umowie zawartej z osobą niebędącą pracownikiem płatnika nie przekracza 200 zł.

WAŻNE: Od 1 stycznia 2011 r. limit określony w art. 30 ust. 1 pkt 5a ustawy o PDOF dotyczy należności określonej w jednej umowie. Przepis ten nie zawiera już odniesienia do miesięcznej sumy należności. W 2011 r. nie ma zatem znaczenia, ile umów w danym miesiącu zawarł płatnik z tą samą osobą (niebędącą jego pracownikiem).

Oznacza to, że od 1 stycznia 2011 r. płatnik powinien pobierać zryczałtowany 18% podatek dochodowy w każdym przypadku, gdy kwota należności z tytułu, o którym mowa w art. 13 pkt 2 i 5-9, określona w umowie zawartej z osobą niebędącą pracownikiem płatnika (np. w umowie zlecenia lub o dzieło) nie przekracza 200 zł.

Jednakże nadal warunkiem opodatkowania w formie omawianego 18% ryczałtu jest określenie w umowie wprost konkretnej kwoty wynagrodzenia.

Podsumowując:

Jeżeli zatem:

1) uchwała określa wprost kwotę wynagrodzenia przysługującego członkowi zarządu (niebędącemu pracownikiem rejonowego związku spółek wodnych) z tytułu udziału w posiedzeniu zarządu w wysokości 100 zł - to naszym zdaniem, w świetle znowelizowanego art. 30 ust. 1 pkt 5a ustawy o PDOF, od 1 stycznia 2011 r. wypłata omawianego świadczenia podlega opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 18% przychodu, którego nie pomniejsza się o koszty jego uzyskania,

2) umowa zlecenia lub umowa o dzieło nie określa wprost konkretnej kwoty należności, a wyłącznie sposób jej wyliczenia (np. na podstawie stawki godzinowej i ilości przepracowanych godzin), to bez względu na wysokość należności wynikającej z takiej umowy, rejonowy związek spółek wodnych, jako płatnik, powinien w 2011 r. pobrać 18% zaliczkę na podatek według zasad ogólnych określonych w art. 41 ust. 1 ustawy o PDOF.

 

www.KalkulatoryWynagrodzen.com.pl:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.KalkulatoryPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Terminarz

czerwiec 2022
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
12
13
14
16
17
18
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie wynagrodzeń. Składki ZUS. Zasiłki. Świadczenia. Premie
Kalkulatory podatkowe: odsetkowe, używania pojazdów, wynagrodzeń

Kalkulatory

Narzędzia księgowego i kadrowego

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.