kalkulatory wynagrodzeń, kalkulator płac, obliczanie wynagrodzenia
Uwaga: Wnioski o wyrażenie zgody na opłacenie składek na dobrowolne ubezpieczenia społeczne po terminie, dotyczące okresu sprzed 1 stycznia 2022 r., można składać do 30 czerwca 2022 r. Do 30 czerwca spółki jawne i partnerskie powinny złożyć do KRS oświadczenie o niesporządzaniu sprawozdania finansowego za 2021 r. (czytaj więcej) Do 30 czerwca 2022 r. należy sporządzić sprawozdanie finansowe za 2021 r. (czytaj więcej)
A A A

Gazeta Podatkowa nr 14 (951) z dnia 18.02.2013

Jak policzyć pensję przy chorobie i nadgodzinach?

Pracownik za swoją pracę musi otrzymać wynagrodzenie przynajmniej raz w miesiącu. Ustalenie jego wysokości, kiedy w okresie tym świadczona jest wyłącznie praca, przeważnie nie przysparza pracodawcom większych trudności. Natomiast w przypadku gdy w danym miesiącu występują okresy niewykonywania pracy bądź praca nadliczbowa, wymaga to bardziej skomplikowanych przeliczeń.


Gdy pracownik choruje i pracuje

W przypadku zachorowania przez pracownika w trakcie danego miesiąca, przy wyliczaniu wynagrodzenia za taki miesiąc należy odrębnie ustalić wysokość wynagrodzenia za pracę i za czas choroby. Jeżeli pracownik otrzymuje wynagrodzenie w stawce godzinowej, to pomnożenie liczby przepracowanych godzin przez tę stawkę pozwoli na uzyskanie wynagrodzenia za pracę. Natomiast gdy pracownik otrzymuje stałe miesięczne wynagrodzenie, płacę za część miesiąca (gdy za pozostałą część tego miesiąca przysługuje mu wynagrodzenie chorobowe lub zasiłek) ustala się zgodnie z § 11 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy… (Dz. U. z 1996 r. nr 62, poz. 289 ze zm.). W sytuacji gdy pracownik wynagradzany stawką miesięczną w stałej wysokości nie wykonywał pracy przez część miesiąca z powodu choroby, należy:

 • miesięczną stawkę wynagrodzenia podzielić przez 30,
   
 • otrzymaną kwotę pomnożyć przez liczbę dni wskazanych w zaświadczeniu lekarskim o czasowej niezdolności pracownika do pracy wskutek choroby,
   
 • tak obliczoną kwotę wynagrodzenia odjąć od wynagrodzenia przysługującego za cały miesiąc.

Uzyskany wynik stanowi wynagrodzenie należne pracownikowi za przepracowaną część miesiąca.


Praca ponad normę i w dniu wolnym

Zasadą jest, że za pracę w dniu wolnym wynikającym z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy pracownikowi przysługuje inny dzień wolny udzielony mu do końca okresu rozliczeniowego (art. 1513 K.p.). Dopiero w przypadku gdy nie jest możliwe udzielenie takiego dnia, należy wypłacić normalne wynagrodzenie i dodatek.

Pracodawca ma też obowiązek zrekompensowania nadgodzin czasem wolnym bądź stosownym dodatkiem do wynagrodzenia.

Godziny nadliczbowe wynikające z przekroczenia normy dobowej rozliczane są zasadniczo w terminach wypłaty wynagrodzenia za pracę za dany miesiąc, natomiast z przekroczenia normy tygodniowej - na zakończenie danego okresu rozliczeniowego.

Na mocy art. 1511 § 1 K.p. dodatek w wysokości 100% wynagrodzenia jest wypłacany w zamian za godziny nadliczbowe przypadające: w nocy, w niedziele i święta niebędące dla pracownika rozkładowymi dniami pracy oraz w dniu wolnym od pracy udzielonym pracownikowi w zamian za pracę w niedzielę lub święto.

Natomiast dodatek 50% do wynagrodzenia wypłacany jest za godziny nadliczbowe przypadające we wszystkie inne dni niż wcześniej wymienione.

Dodatek w wysokości 100% przysługuje także za każdą godzinę pracy nadliczbowej z tytułu przekroczenia przeciętnej tygodniowej normy czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym, chyba że przekroczenie tej normy nastąpiło w wyniku pracy w godzinach nadliczbowych z przekroczenia dobowego.


Podstawa płacy za nadgodziny

Za pracę w godzinach nadliczbowych przysługuje normalne wynagrodzenie. Ponadto pracownik ma prawo do rekompensaty, którą jest czas wolny lub dodatek. Przez normalne wynagrodzenie należne za pracę w nadgodzinach należy rozumieć takie wynagrodzenie, które jest wypłacane stale i systematycznie. Obejmuje ono zatem wynagrodzenie zasadnicze wynikające ze stawki osobistego zaszeregowania, jak również dodatkowe, stałe składniki wynagrodzenia, np. dodatek stażowy czy funkcyjny. Do normalnego wynagrodzenia zalicza się także premie, jeżeli mają one charakter stały i nie są uzależnione od uzyskania określonych osiągnięć w pracy. Natomiast podstawę do obliczenia dodatku za nadgodziny stanowi wynagrodzenie pracownika wynikające z jego osobistego zaszeregowania określonego stawką godzinową lub miesięczną, a jeżeli taki składnik wynagrodzenia nie został wyodrębniony przy określaniu warunków wynagradzania - 60% wynagrodzenia.

Przykład

Pracownik zatrudniony w normach podstawowych, od poniedziałku do piątku od 700 do 1500, w styczniu 2013 r. przepracował 164 godziny. Przy czym w okresie od 1 do 6 stycznia 2013 r. był chory. W dniu 14 stycznia pracował od 700 do 1900 oraz przepracował 8 godzin w dniu 26 stycznia 2013 r. (sobota). W zakładzie obowiązują jednomiesięczne okresy rozliczeniowe, a soboty są dniami wolnymi od pracy z tytułu przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy. Pracodawca nie udzielił pracownikowi dnia wolnego za pracę w sobotę do końca okresu rozliczeniowego. Pracownik otrzymuje wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 1.680 zł, dodatek stażowy w wysokości 20% płacy zasadniczej (336 zł) oraz 15% premię od wynagrodzenia zasadniczego (252 zł). Wymiar czasu pracy w styczniu 2013 r. wynosił 176 godzin.

Rozliczenie czasu pracy:

(164 godz. + 24 godz. absencji chorobowej - 4 godz. z przekroczeń dobowych) = 184 godz.,

184 godz. - 176 godz. = 8 godz. (liczba godzin wynikająca z przekroczeń normy średniotygodniowej).

Obliczenie wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca:

 • (1.680 zł + 336 zł + 252 zł) : 30 = 75,60 zł,
   
 • 75,60 zł × 6 dni = 453,60 zł,
   
 • (1.680 zł + 336 zł + 252 zł) - 453,60 zł = 1.814,40 zł.

Wynagrodzenie i dodatki za pracę ponadnormatywną:

 • normalne wynagrodzenie:

(1.680 zł + 336 zł + 252 zł) : 176 godz. = 12,89 zł,

12,89 zł × (8 godz. + 4 godz.) = 154,68 zł,

 • dodatki:

1.680 zł : 176 godz. = 9,55 zł; 9,55 zł × 50% = 4,78 zł; 4,78 zł × 4 godz. = 19,12 zł,

9,55 zł × 8 godz. = 76,40 zł.

Łącznie za styczeń 2013 r. pracownikowi przysługiwało za pracę wynagrodzenie w kwocie 2.064,60 zł, tj. 1.814,40 zł + 154,68 zł + 19,12 zł + 76,40 zł, niezależnie od świadczenia z tytułu choroby.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26.06.1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm.)

www.KalkulatoryWynagrodzen.com.pl:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.KalkulatoryPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Terminarz

czerwiec 2022
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
12
13
14
16
17
18
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie wynagrodzeń. Składki ZUS. Zasiłki. Świadczenia. Premie
Kalkulatory podatkowe: odsetkowe, używania pojazdów, wynagrodzeń

Kalkulatory

Narzędzia księgowego i kadrowego

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.