kalkulatory wynagrodzeń, kalkulator płac, obliczanie wynagrodzenia
Uwaga: Wnioski o wyrażenie zgody na opłacenie składek na dobrowolne ubezpieczenia społeczne po terminie, dotyczące okresu sprzed 1 stycznia 2022 r., można składać do 30 czerwca 2022 r. Do 30 czerwca spółki jawne i partnerskie powinny złożyć do KRS oświadczenie o niesporządzaniu sprawozdania finansowego za 2021 r. (czytaj więcej) Do 30 czerwca 2022 r. należy sporządzić sprawozdanie finansowe za 2021 r. (czytaj więcej)
A A A

Gazeta Podatkowa nr 38 (870) z dnia 10.05.2012

Składka zdrowotna ze zlecenia również może być obniżona

Zdarza się, że składka na ubezpieczenie zdrowotne ubezpieczonego, obliczona przez płatnika, jest wyższa od wyliczonej zaliczki na podatek dochodowy. Wtedy należy ją obniżyć do wysokości zaliczki. Taką redukcję składki stosują nie tylko pracodawcy, ale również zleceniodawcy w stosunku do składki zdrowotnej naliczonej za osobę wykonującą umowę zlecenia.


Składka zdrowotna zleceniobiorcy

Do ustalenia podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne zleceniobiorców stosuje się przepisy określające podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe tych osób. Dla zleceniobiorcy wynagradzanego w sposób kwotowy stanowi ją przychód w rozumieniu przepisów o pdof, uzyskiwany z tytułu wykonywanej umowy zlecenia. W taki sam sposób ustala się podstawę wymiaru składki zdrowotnej dla zleceniobiorcy, któremu odpłatność za wykonywanie zlecenia określono w umowie w kwotowej stawce godzinowej lub akordowej albo prowizyjnie.

Tak ustaloną podstawę wymiaru składki zdrowotnej pomniejsza się o kwoty składek na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe i ewentualnie chorobowe) finansowane ze środków zleceniobiorcy.


Podatek ze zlecenia

Od przychodu z tytułu wykonywania usług na podstawie umowy zlecenia płatnik (zleceniodawca) musi pobrać zaliczkę na podatek lub zryczałtowany podatek dochodowy.

Zryczałtowany podatek dochodowy pobiera się w przypadku, gdy należność określona w umowie zlecenia nie przekracza kwoty 200 zł, a umowa została zawarta z osobą niebędącą pracownikiem płatnika. Jeśli natomiast nie zachodzą wskazane przesłanki, wówczas zleceniodawca zobowiązany jest pobrać zaliczkę na podatek w wysokości 18% przychodu lub na wniosek podatnika (zleceniobiorcy) - 32%. Zaliczkę tę oblicza się od należności pomniejszonej o:

 • koszty uzyskania przychodów w wysokości 20% przychodu lub 50% przychodu - jeśli przy realizacji umowy twórca korzysta z praw autorskich (w obu przypadkach koszty oblicza się od przychodu pomniejszonego o składki na ubezpieczenia społeczne) oraz
   
 • potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenia społeczne.

Obliczoną w taki sposób zaliczkę na podatek zmniejsza się następnie o kwotę składki zdrowotnej pobranej ze środków zleceniobiorcy (do wysokości nieprzekraczającej 7,75% podstawy jej wymiaru).


Kiedy obniżka składki?

Bywają przypadki, że obliczona składka na ubezpieczenie zdrowotne będzie wyższa niż wyliczona zaliczka na podatek dochodowy. Wówczas należy postąpić zgodnie z dyspozycją art. 83 ust. 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. W myśl tego przepisu, składkę zdrowotną obliczoną za dany miesiąc należy wtedy obniżyć do wysokości zaliczki na podatek. W takiej sytuacji płatnik przekazuje do ZUS składkę zdrowotną w wysokości obniżonej do kwoty zaliczki. Przepis ten jednocześnie ściśle określa krąg płatników składki zdrowotnej, którzy dokonują obniżenia składki zdrowotnej do wysokości zaliczki. Wśród płatników "uprawnionych" do tego wymienia się m.in. zleceniodawcę.

Obniżenie składki nie nastąpi z pewnością w przypadku, gdy w stosunku do zleceniobiorcy stosuje się 20% koszty uzyskania przychodu.

W przypadku jednak zastosowania 50% kosztów może się zdarzyć, że obliczona przez zleceniodawcę składka zdrowotna będzie przewyższała wyliczoną od wynagrodzenia zleceniobiorcy zaliczkę na podatek.

Obniżenia, o którym mowa, nie można jednak stosować w przypadku, gdy od przychodu zleceniobiorcy pobierany jest zryczałtowany podatek (art. 83 ust. 3 pkt 6 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej).

Przykład

Firma zawarła umowę zlecenia z osobą, dla której stanowi ona jedyne zatrudnienie. Została więc zgłoszona do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego oraz - na jej wniosek - do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. Wynagrodzenie zleceniobiorcy zostało ustalone w wysokości 1.600 zł. Firma wypłaciła je na koniec kwietnia br. W stosunku do zleceniobiorcy stosuje się 50% koszty uzyskania przychodu. Od wypłaty dokonanej w kwietniu firma naliczyła:

składka emerytalna (9,76%):

156,16 zł

składka rentowa (1,5%):

24,00 zł

składka chorobowa (2,45%):

39,20 zł

razem składki społeczne pobrane ze środków zleceniobiorcy:

219,36 zł

podstawa wymiaru składki zdrowotnej:

1.380,64 zł

koszty uzyskania przychodu (50%):

690,32 zł

podstawa opodatkowania po zaokrągleniu:

690,00 zł

naliczony podatek (18%):

124,20 zł

składka na ubezpieczenie zdrowotne (9%):

124,26 zł

składka na ubezpieczenie zdrowotne obniżona do wysokości zaliczki:

124,20 zł

składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu (7,75%):

107,00 zł

podatek do urzędu skarbowego po zaokrągleniu:

17,00 zł

wynagrodzenie do wypłaty:

1.239,44 zł

Składkę na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 124,26 zł firma obniżyła do wysokości zaliczki na podatek, czyli do kwoty 124,20 zł. W takiej kwocie zleceniodawca wykaże składkę zdrowotną w raporcie ZUS RCA sporządzonym za zleceniobiorcę za kwiecień 2012 r. i przekaże ją do ZUS. W dalszej kolejności zaliczkę na podatek w kwocie 124,20 zł firma pomniejszyła o kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75% podstawy wymiaru (czyli o kwotę 107 zł). W tym przypadku firma przekaże na rachunek urzędu skarbowego zaliczkę na podatek dochodowy w kwocie 17 zł, zgodnie z wyliczeniem: 124,20 zł - 107 zł = 17,20 zł, po zaokrągleniu 17 zł.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej… (Dz. U. z 2008 r. nr 164, poz. 1027 ze zm.)

Ustawa z dnia 26.07.1991 r. o pdof (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.)

www.KalkulatoryWynagrodzen.com.pl:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.KalkulatoryPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Terminarz

czerwiec 2022
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
12
13
14
16
17
18
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie wynagrodzeń. Składki ZUS. Zasiłki. Świadczenia. Premie
Kalkulatory podatkowe: odsetkowe, używania pojazdów, wynagrodzeń

Kalkulatory

Narzędzia księgowego i kadrowego

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.