kalkulatory wynagrodzeń, kalkulator płac, obliczanie wynagrodzenia
Uwaga: Wnioski o wyrażenie zgody na opłacenie składek na dobrowolne ubezpieczenia społeczne po terminie, dotyczące okresu sprzed 1 stycznia 2022 r., można składać do 30 czerwca 2022 r. Do 30 czerwca spółki jawne i partnerskie powinny złożyć do KRS oświadczenie o niesporządzaniu sprawozdania finansowego za 2021 r. (czytaj więcej) Do 30 czerwca 2022 r. należy sporządzić sprawozdanie finansowe za 2021 r. (czytaj więcej)
A A A

Gazeta Podatkowa nr 62 (894) z dnia 2.08.2012

Potrącenia z wynagrodzenia przy zbiegu egzekucji

Pracownik posiadający nieuregulowane zobowiązania musi liczyć się z zajęciem jego wynagrodzenia za pracę. Najczęściej zajęcia tego dokonuje komornik sądowy. W zależności od ilości niespłaconych przez pracownika długów, wynagrodzenie może być zajmowane nawet kilkakrotnie. W przypadku takiego zbiegu zajęć pracodawca musi dopełnić dodatkowych obowiązków informacyjnych, pozwalających na ustalenie właściwego komornika i pierwszeństwa dokonywanych potrąceń.


Kolejność potrąceń zgodnie z Kodeksem

Kodeks pracy, określając zasady dokonywania przez pracodawcę potrąceń z wynagrodzenia za pracę, wskazuje jakie należności i w jakiej kolejności mogą podlegać potrąceniu bez konieczności uzyskania zgody pracownika. Kolejność wyliczenia tych należności nie jest przypadkowa - te, które znajdują się na wyższej pozycji od innych, korzystają z pierwszeństwa potrącenia. W myśl art. 87 K.p. najbardziej uprzywilejowane są należności z tytułu alimentów, a następne w "kolejce" do potrącenia są należności o charakterze niealimentacyjnym. Zarówno w przypadku należności alimentacyjnych, jak i niealimentacyjnych, dla korzystania przez nie z pierwszeństwa potrącenia, muszą być one potwierdzone tytułem wykonawczym, którym na ogół jest sądowy nakaz zapłaty zaopatrzony w klauzulę wykonalności. Dopiero po takich należnościach potrąceniu podlegają kolejno należności z tytułu nierozliczonych przez pracownika zaliczek pieniężnych i z tytułu kar pieniężnych wymierzonych pracownikowi na podstawie art. 108 K.p.

Pracodawca musi więc pamiętać, że pierwsze do potrącenia są należności alimentacyjne, później niealimentacyjne (o ile został na nie wystawiony tytuł wykonawczy), następnie należności z tytułu udzielonych pracownikowi zaliczek i na końcu wymierzone pracownikowi kary pieniężne. Ponieważ kolejność ta jest obligatoryjna, może się zdarzyć, że należności zajmujące końcowe pozycje nie będą już mogły zostać potrącone, z uwagi na to, że dopuszczalny poziom potrąceń został już osiągnięty przy potrącaniu wcześniejszych należności.


Jedno wynagrodzenie, kilka potrąceń

Pracodawcy często spotykają się z sytuacją, w której do jednego wynagrodzenia za pracę skierowanych jest kilka zajęć komorniczych. W niektórych przypadkach pochodzą one od tego samego komornika, niekiedy zaś zawiadomienia o zajęciu wystawiane są przez różnych komorników. Pracodawca dokonujący już potrąceń na rzecz określonego zajęcia, musi wówczas ustosunkować się do następnych zajęć wpływających od komorników. Ustosunkowanie to nie polega na samodzielnym rozstrzygnięciu przez pracodawcę, który komornik jest właściwy do dalszego prowadzenia egzekucji ani na wstrzymaniu dokonywania potrąceń. Wystąpienie zbiegu egzekucji nie powoduje czasowego anulowania zajęcia wynagrodzenia. Pozostaje ono nadal ważne, dlatego pracodawca musi realizować potrącenia wynikające z zajęcia. Jednocześnie musi jednak przekazać zainteresowanym komornikom informację o zaistniałym zbiegu, stosownie do art. 882 § 1 pkt 3 K.p.c., zgodnie z którym pracodawca ma obowiązek zawiadomić komornika:

 • czy inne osoby roszczą sobie prawa do zajętego wynagrodzenia,
   
 • czy i w jakim sądzie toczy się sprawa o zajęte wynagrodzenie,
   
 • czy oraz o jakie roszczenia została skierowana do zajętego wynagrodzenia egzekucja przez innych wierzycieli.

Należy podkreślić, że przepisy dotyczące egzekucji nie wymagają od pracodawcy rozstrzygnięcia, który komornik, w przypadku zbiegu egzekucji, jest właściwy do dalszego jej prowadzenia. Kodeks postępowania cywilnego zawiera odpowiednie regulacje w tym zakresie stanowiąc, iż w razie zbiegu egzekucji do tych samych rzeczy, wierzytelności lub praw, dalszą egzekucję prowadzi komornik właściwy według przepisów wspomnianego Kodeksu. Jeżeli żaden z komorników nie jest właściwy lub właściwych jest kilku, komornik, który później wszczął egzekucję, niezwłocznie przekazuje sprawę komornikowi, który wszczął ją pierwszy, zawiadamiając o tym wierzyciela. Komornicy rozstrzygają więc między sobą zbieg egzekucji, nie obarczając tym pracodawcy. Potrzebują tylko od niego stosownych informacji.


Ważny rodzaj zajęcia lub kolejność zgłoszenia

W przypadku gdy do tego samego wynagrodzenia za pracę została skierowana kolejna egzekucja niealimentacyjna przez innego komornika sądowego, pracodawca zawiadamia zainteresowanych komorników o tym fakcie, nie zaprzestając przy tym potrąceń i przekazywania należności na poczet:

 • pierwszego z zajęć - jeżeli zgłoszone zajęcia dotyczą należności niealimentacyjnych,
   
 • zajęcia alimentacyjnego - jeżeli wystąpił zbieg zajęć alimentacyjnych i niealimentacyjnych; wówczas pracodawca, zgodnie z zasadą "pierwszeństwa" przekazuje potrącone kwoty w pierwszej kolejności komornikowi, który dokonał zajęcia alimentacyjnego, a dopiero w drugiej temu, który zgłosił zajęcie niealimentacyjne (o ile zajęcie to będzie można jeszcze zrealizować po dokonaniu potrąceń alimentacyjnych).


Pracodawca informuje komornika o tym, że wynagrodzenie jest już zajęte, w ciągu 7 dni od otrzymania pisma o kolejnym zajęciu wynagrodzenia.


Po podjęciu przez komorników decyzji, który z nich będzie właściwy do dalszego, łącznego prowadzenia postępowań egzekucyjnych, pracodawca będzie przekazywał potrącane kwoty temu właściwemu komornikowi.

Należy przypomnieć, że przy dokonywaniu potrąceń z pierwszeństwa korzysta egzekucja komornicza. Potrącenia dobrowolne, a więc realizowane na poczet świadczeń niepotwierdzonych tytułem wykonawczym, na podstawie pisemnej zgody pracownika (np. potrącenie pożyczki z kasy zapomogowo-pożyczkowej czy z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych) mogą być realizowane dopiero po potrąceniach komorniczych i to pod warunkiem, że zostanie zachowana kwota wolna od potrąceń.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26.06.1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm.)

Ustawa z dnia 17.11.1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. nr 43, poz. 296 ze zm.)

www.KalkulatoryWynagrodzen.com.pl:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.KalkulatoryPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Terminarz

czerwiec 2022
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
12
13
14
16
17
18
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie wynagrodzeń. Składki ZUS. Zasiłki. Świadczenia. Premie
Kalkulatory podatkowe: odsetkowe, używania pojazdów, wynagrodzeń

Kalkulatory

Narzędzia księgowego i kadrowego

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.