kalkulatory wynagrodzeń, kalkulator płac, obliczanie wynagrodzenia
A A A

Gazeta Podatkowa nr 13 (1888) z dnia 14.02.2022

Wynagrodzenie akordowe a podstawa wymiaru zasiłku

Przy ustalaniu podstawy wymiaru świadczenia chorobowego dla pracownika z założenia bierze się pod uwagę wynagrodzenie wypłacone mu za okres poprzedzający powstanie niezdolności do pracy/prawa do świadczenia. Zdarza się jednak, że pracownik nabywa prawo do świadczenia chorobowego już w pierwszym miesiącu zatrudnienia, co niekiedy komplikuje sprawę, zwłaszcza gdy otrzymuje wynagrodzenie zmienne i nie zdążył wypracować żadnego wynagrodzenia.

Podstawowa zasada

Podstawę wymiaru świadczeń chorobowych należnych pracownikowi stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone mu za okres 12 lub - przy krótszym okresie zatrudnienia - pełnych miesięcy kalendarzowych poprzedzających powstanie niezdolności do pracy/prawa do świadczenia.

Przez wynagrodzenie rozumie się przychód pracownika stanowiący podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe, po odliczeniu potrąconych przez pracodawcę składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe oraz ubezpieczenie chorobowe, finansowanych ze środków pracownika.

Tak wynika z art. 36 ust. 1 i 2 oraz art. 3 pkt 3 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1133 ze zm.), zwanej ustawą zasiłkową.

W pierwszym miesiącu zatrudnienia

Jeśli jednak niezdolność ta/prawo to powstała/powstało przed upływem pełnego miesiąca kalendarzowego ubezpieczenia chorobowego (zatrudnienia), za sprawą art. 37 ustawy zasiłkowej, podstawę wymiaru świadczenia chorobowego stanowi wynagrodzenie, które pracownik osiągnąłby, gdyby pracował pełny miesiąc kalendarzowy (patrz tabela). Oznacza to, że jeśli pracownik otrzymuje wynagrodzenie:

 • stałe - przyjmuje się wynagrodzenie określone w umowie o pracę,
 • zmienne - brane jest pod uwagę to wynagrodzenie po stosownym uzupełnieniu do pełnego miesiąca (przykład - wariant I).

Natomiast w przypadku gdy pracownik, oprócz wynagrodzenia w stałej miesięcznej wysokości, otrzymuje zmienne składniki wynagrodzenia, zmniejszane za okres absencji chorobowej (art. 41 ustawy zasiłkowej), podstawę wymiaru zasiłku chorobowego stanowi wynagrodzenie miesięczne określone w umowie o pracę lub w innym akcie, na podstawie którego powstał stosunek pracy, zsumowane ze zmiennymi składkami wynagrodzenia miesięcznego, po ewentualnym uzupełnieniu do pełnego miesiąca.

Bez uzyskanego wynagrodzenia

Zdarza się, że pracownik nie zdąży wypracować sobie żadnego wynagrodzenia (np. zachoruje w pierwszym dniu zatrudnienia).

Przy wynagrodzeniu stałym i tak przyjmuje się wówczas wynagrodzenie z umowy o pracę.

Sprawa się jednak komplikuje, gdy pracownik miał być wynagradzany stawką zmienną (np. wynagrodzenie akordowe). Wówczas do obliczenia podstawy wymiaru należnego mu świadczenia chorobowego należy wziąć pod uwagę kwoty zmiennych składników wynagrodzenia wypłaconych za ten miesiąc innym pracownikom zatrudnionym przez tego samego pracodawcę na takim samym lub podobnym stanowisku pracy i ustalić przeciętną wysokość takiego wynagrodzenia (patrz tabela). Stanowi o tym wprost art. 37 ust. 2 pkt 3 ustawy zasiłkowej.

Ponieważ ustawodawca nie sprecyzował, ilu takich pracowników należy wytypować, najbardziej zasadnym wydaje się uśrednienie wynagrodzenia zmiennego uzyskanego przez wszystkich pracowników zatrudnionych na takim samym lub podobnym stanowisku (przykład - wariant II). Pozostawienie pracodawcy wyboru kilku takich pracowników (np. 4 z 20) mogłoby być później kwestionowane (np. gdyby podstawa wymiaru świadczenia chorobowego okazała się zbyt niska albo zbyt wysoka).

Z gwarantowanym minimum

Trzeba również pamiętać o tym, iż podstawa wymiaru zasiłku chorobowego z tytułu pracy w pełnym wymiarze czasu pracy dla pracownika, do którego wynagrodzenia mają zastosowanie przepisy ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, nie może być niższa od kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, po odliczeniu kwoty odpowiadającej 13,71% tego wynagrodzenia (art. 45 ustawy zasiłkowej).


Kalkulator najniższej podstawy wymiaru świadczeń chorobowych dostępny jest w serwisie kalkulatory.gofin.pl.


Jeśli zatem pracownik ze zmiennym wynagrodzeniem nie przepracował ani jednego dnia i w danym zakładzie pracy nie ma innych pracowników zatrudnionych na takim samym lub podobnym stanowisku, których wynagrodzenie mogłoby posłużyć do obliczenia podstawy wymiaru należnego mu świadczenia, to i tak ma on zapewnioną najniższą gwarantowaną wysokość tej podstawy (przykład - wariant III).

Przykład

Pracownik wynagradzany stawką akordową zachorował w pierwszym miesiącu zatrudnienia. Ze względu na przebieg poprzedniego ubezpieczenia, nabył prawo do wynagrodzenia chorobowego od pierwszego dnia obecnej niezdolności do pracy.

Wariant I - Pracownik przepracował w tym miesiącu 5 dni roboczych oraz miał 2 nadgodziny dzienne dobowe.

Podstawę wymiaru należnego mu wynagrodzenia chorobowego stanowi wynagrodzenie akordowe uzupełnione do pełnego miesiąca, poprzez podzielenie wynagrodzenia osiągniętego za przepracowane dni robocze (bez nadgodzin) przez liczbę dni przepracowanych i pomnożenie przez liczbę dni, które był obowiązany przepracować w tym miesiącu, zsumowane z wynagrodzeniem wypłaconym mu za pracę w godzinach nadliczbowych (w kwocie faktycznej, bez uzupełniania).

Wariant II - Pracownik stał się niezdolny do pracy w pierwszym dniu zatrudnienia, a tym samym nie przepracował ani jednego dnia i nie otrzymał żadnego wynagrodzenia za pracę.

Podstawę wymiaru należnego mu wynagrodzenia chorobowego stanowi kwota zmiennych składników wynagrodzenia w przeciętnej miesięcznej wysokości, wypłacona za miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy, wszystkim pracownikom zatrudnionym u tego pracodawcy na takim samym stanowisku pracy (bez wypracowanego przez tych pracowników wynagrodzenia za godziny nadliczbowe).

Wariant III - Sytuacja jak w wariancie II, ale pracodawca nie zatrudnia innych pracowników na takim samym lub podobnym stanowisku.

Podstawę wymiaru należnego pracownikowi wynagrodzenia chorobowego stanowi przewidziana dla niego najniższa podstawa wymiaru zasiłku (w 2022 r. z tytułu pracy w pełnym wymiarze czasu pracy - kwota 2.597,33 zł).

Ustalanie podstawy wymiaru świadczenia chorobowego, do którego prawo powstało w pierwszym miesiącu zatrudnienia
Wynagrodzenie przysługujące pracownikowi Pracownik w danym miesiącu Podstawę wymiaru świadczenia stanowi
Wynagrodzenie w stałej miesięcznej wysokości przepracował choćby jeden dzień wynagrodzenie miesięczne określone w umowie o pracę lub w innym akcie, na podstawie którego powstał stosunek pracy
nie osiągnął żadnego wynagrodzenia
Wynagrodzenie zmienne (np. akordowe) przepracował choćby jeden
dzień
wynagrodzenie miesięczne obliczone przez podzielenie wynagrodzenia osiągniętego za przepracowane dni robocze przez liczbę dni przepracowanych i pomnożenie przez liczbę dni, które pracownik był obowiązany przepracować w tym miesiącu
nie osiągnął żadnego wynagrodzenia kwota zmiennych składników wynagrodzenia w przeciętnej miesięcznej wysokości, wypłacona za miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy, pracownikom zatrudnionym na takim samym lub podobnym stanowisku pracy u pracodawcy, u którego przysługuje zasiłek chorobowy

www.KalkulatoryWynagrodzen.com.pl:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.KalkulatoryPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

czerwiec 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
5
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
18
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie wynagrodzeń. Składki ZUS. Zasiłki. Świadczenia. Premie
Kalkulatory podatkowe: odsetkowe, używania pojazdów, wynagrodzeń

Gofin podpowiada

Kompleksowe opracowania tematyczne

Kalkulatory - archiwum

Narzędzia księgowego i kadrowego

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.