kalkulatory wynagrodzeń, kalkulator płac, obliczanie wynagrodzenia
A A A

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 14 (368) z dnia 10.07.2014

Obliczanie wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w kilku firmach

Zatrudniliśmy w służbie bhp specjalistę, który wykonuje taką samą pracę w kilku zakładach pracy, w każdym na ułamek etatu. Jak należy obliczyć jego wynagrodzenie po odliczeniach składkowo-podatkowych? Nadmieniamy, że zamieszkuje on w sąsiedniej miejscowości i nie otrzymuje żadnych dodatków z tego tytułu.

Pracodawca zatrudniający więcej niż 100 pracowników tworzy służbę bezpieczeństwa i higieny pracy (bhp), pełniącą funkcje doradcze i kontrolne w tym zakresie. W zakładach do 600 pracowników do tej służby, co do zasady, wystarczy zatrudnić tylko jedną osobę w niepełnym wymiarze czasu pracy (więcej na ten temat pisaliśmy w UiPP nr 9/2014, str. 52-53). Wobec znacznych wymagań kwalifikacyjnych, które musi spełniać, pogłębionych dodatkowo odpowiednim szkoleniem, powszechnie spotyka się zatrudnianie tego samego specjalisty w więcej niż jednym zakładzie pracy, na ułamek etatu w każdym. Wynagrodzenie takiego pracownika w każdym zakładzie z osobna powinno być ustalone tak, aby odpowiadało w szczególności rodzajowi wykonywanej pracy i kwalifikacjom wymaganym przy jej wykonywaniu, a także uwzględniało ilość i jakość świadczonej pracy (art. 78 § 1 K.p.).

Pracownik od dnia nawiązania stosunku pracy oraz niezależnie od wymiaru czasu pracy obligatoryjnie podlega ubezpieczeniom społecznym wszystkich ryzyk i ubezpieczeniu zdrowotnemu. Z uzyskiwanego przez pracownika wynagrodzenia za pracę każdy pracodawca jest obowiązany pobrać (według obowiązujących stawek procentowych) finansowane przez pracownika części składek na ubezpieczenia społeczne oraz składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Każdy z nich z wynagrodzenia pobiera też zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych, zgodnie z art. 32 ustawy o pdof. Zaliczkę na podatek dochodowy oblicza się w wysokości 18% (lub 32%) dochodu uzyskanego w danym miesiącu.

Za dochód uważa się przychód w rozumieniu art. 12 ustawy o pdof oraz wypłacone przez pracodawcę zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, po odliczeniu kosztów uzyskania przychodów oraz potrąconych przez pracodawcę w danym miesiącu składek na ubezpieczenia społeczne. Koszty uzyskania przychodów przysługują pracownikowi w każdym miesiącu, z każdego stosunku pracy, pod warunkiem, że w tym miesiącu pracownik uzyskał przychód ze stosunku pracy (wynagrodzenie). Miesięczne koszty uzyskania przychodów w 2014 r. wynoszą 111,25 zł, a jeżeli miejsce stałego lub czasowego zamieszkania pracownika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy i pracownik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę - 139,06 zł. Jeżeli podatnik uzyskuje przychody równocześnie z tytułu więcej niż jednego stosunku pracy, koszty uzyskania przychodów za rok podatkowy nie mogą przekroczyć łącznie 2.002,05 zł lub w przypadku kosztów podwyższonych 2.502,56 zł.

Pracodawca nie ogranicza jednak kosztów do przysługującego limitu rocznego. Ograniczenia pracownik dokona samodzielnie w rozliczeniu rocznym.

Obliczoną w podany sposób zaliczkę zmniejsza się o kwotę stanowiącą 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, określoną w pierwszym przedziale obowiązującej skali podatkowej (w bieżącym roku 46,33 zł miesięcznie). Pracownik musi jednak przed pierwszą wypłatą wynagrodzenia w roku podatkowym złożyć zakładowi pracy oświadczenie (PIT-2) według ustalonego wzoru, w którym stwierdzi, że:

 • nie otrzymuje emerytury lub renty za pośrednictwem płatnika,
   
 • nie osiąga dochodów z tytułu członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną,
   
 • nie osiąga dochodów, od których jest obowiązany opłacać zaliczki na podstawie art. 44 ust. 3 ustawy o pdof,
   
 • nie otrzymuje świadczeń pieniężnych wypłacanych z FP lub z FGŚP,
   
 • ten zakład pracy jest właściwy do stosowania omawianego zmniejszenia.

Zatem kwotę "zmniejszającą" stosuje tylko jeden z pracodawców, zasadniczo pierwszy, tj. ten, który posiada PIT-2. Prawidłowo obliczoną zaliczkę każdy z nich pomniejsza natomiast o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne (w wysokości nieprzekraczającej 7,75% podstawy wymiaru), pobranej w tym miesiącu ze środków pracownika.

Przykład

Pracownik jest zatrudniony u pracodawcy A na 1/4 etatu, u pracodawcy B na 1/3 etatu oraz u pracodawcy C na 2/3 etatu. Z tego tytułu uzyskuje wynagrodzenie odpowiednio w kwocie 750 zł, 1.000 zł, 2.000 zł. Pracownik złożył PIT-2 pracodawcy C, a ponadto zakład pracy A znajduje się w innej miejscowości niż stałe miejsce zamieszkania pracownika i pracownik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę (pracownik złożył stosowne oświadczenie).

Rozliczenie składkowo-podatkowe przedstawia się w następujący sposób:

Wyszczególnienie Poz. Obciążenia składkowo-podatkowe
u pracodawcy
A B C
wynagrodzenie za pracę - 1 - 750,00 zł 1.000,00 zł 2.000,00 zł
podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne
(poz. 1)
- 2 - 750,00 zł 1.000,00 zł 2.000,00 zł
składki na ubezpieczenia społeczne do pobrania ze środków pracownika (poz. 2 x 9,76% + poz. 2 x 1,5% + poz. 2 x 2,45%) - 3 - 102,83 zł 137,10 zł 274,20 zł
podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne
(poz. 1 - 3)
- 4 - 647,17 zł 862,90 zł 1.725,80 zł
składka na ubezpieczenie zdrowotne do pobrania z wynagrodzenia pracownika (poz. 4 x 9%) - 5 - 58,25 zł 77,66 zł 155,32 zł
składka na ubezpieczenie zdrowotne do odliczenia od podatku (poz. 4 x 7,75%) - 6 - 50,16 zł 66,87 zł 133,75 zł
koszty uzyskania przychodu - 7 - 139,06 zł 111,25 zł 111,25 zł
podstawa opodatkowania (poz. 1 - 7 - 3), po zaokrągleniu - 8 - 508,00 zł 752,00 zł 1.615,00 zł
zaliczka przed pomniejszeniem o składkę zdrowotną
(poz. 8 x 18%) - 46,33 zł
- 9 - - - 244,37 zł
zaliczka przed pomniejszeniem o składkę zdrowotną
(poz. 8 x 18%)
- 10 - 91,44 zł 135,36 zł -
zaliczka po pomniejszeniu o składkę zdrowotną
(poz. 10 - 6, odp. poz. 9 - 6), po zaokrągleniu
- 11 - 41,00 zł 68,00 zł 111,00 zł
kwota wypłaty (1 - 3 - 5 - 11) - 12 - 547,92 zł 717,24 zł 1.459,48 zł

Każdy z pracodawców z własnych środków opłaca część składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz całą składkę na ubezpieczenie wypadkowe, a ponadto przy założeniu, że pracownik nie osiągnął wieku wynoszącego odpowiednio co najmniej 55 lat - kobieta i co najmniej 60 lat - mężczyzna, opłaca składki na Fundusz Pracy i FGŚP.

www.KalkulatoryWynagrodzen.com.pl:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.KalkulatoryPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Terminarz

listopad 2021
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
3
4
5
6
7
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
23
24
25
26
27
28
29
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie wynagrodzeń. Składki ZUS. Zasiłki. Świadczenia. Premie
Kalkulatory podatkowe: odsetkowe, używania pojazdów, wynagrodzeń

Gofin podpowiada

Kompleksowe opracowania tematyczne

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.