kalkulatory wynagrodzeń, kalkulator płac, obliczanie wynagrodzenia
Uwaga: Wnioski o wyrażenie zgody na opłacenie składek na dobrowolne ubezpieczenia społeczne po terminie, dotyczące okresu sprzed 1 stycznia 2022 r., można składać do 30 czerwca 2022 r. Do 30 czerwca spółki jawne i partnerskie powinny złożyć do KRS oświadczenie o niesporządzaniu sprawozdania finansowego za 2021 r. (czytaj więcej) Do 30 czerwca 2022 r. należy sporządzić sprawozdanie finansowe za 2021 r. (czytaj więcej)
A A A

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 11 (365) z dnia 1.06.2014

Minimalne wynagrodzenie za pracę

Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem, które jest objęte gwarancją kwoty minimalnej. W bieżącym roku minimalne wynagrodzenie pracownika zatrudnionego w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy wynosi 1.680 zł, z niżej wskazanym wyjątkiem.

Ważne: W okresie pierwszego roku pracy wynagrodzenie pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy nie może być niższe niż 80% minimalnego wynagrodzenia, czyli w 2014 r. nie niższe niż 1.344 zł (80% z 1.680 zł).

Powyższe wynika z przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. nr 200, poz. 1679 z późn. zm.).

Przykład

Pracodawca w dniu 1 lipca 2013 r. zatrudnił absolwenta technikum w ramach umowy na 3-miesięczny okres próbny, a następnie umowy na czas określony wynoszący 2 lata. Wynagrodzenie pracownika powinno wynieść co najmniej:

 • w okresie próbnym (od 1 lipca do 30 września 2013 r.) - 1.280 zł (80% z 1.600 zł),
   
 • w okresie trwania umowy na czas określony:
   
  • od 1 października do 31 grudnia 2013 r. - 1.280 zł (80% z 1.600 zł),
    
  • od 1 stycznia do 30 czerwca 2014 r. - 1.344 zł (80% z 1.680 zł),
    
  • od 1 lipca 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. - 1.680 zł,
    
  • od 1 stycznia do 30 września 2015 r. - 100% minimalnego wynagrodzenia, które będzie obowiązywało w przyszłym roku.


Do obliczenia wynagrodzenia pracownika przyjmuje się składniki wynagrodzenia i inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy zaliczone przez GUS do wynagrodzeń osobowych. Dla porównania wypłaconego wynagrodzenia do wielkości gwarantowanej nie uwzględnia się wynagrodzenia za pracę nadliczbową (także nagrody jubileuszowej oraz odprawy emerytalno-rentowej).

Jeśli chodzi o sposób ustalenia pierwszego roku pracy dla celów określenia okresu, w którym minimalne wynagrodzenie jest niższe, to w piśmiennictwie można spotkać pogląd, iż z uwagi na brak przepisów w tym względzie, właściwe zastosowanie znajdują regulacje Kodeksu cywilnego, do którego odwołuje się art. 300 K.p. Jednak jak wynika z wyroku Sądu Najwyższego z dnia 19 grudnia 1996 r. (sygn. akt I PKN 47/96, OSNP 1997/17/310), sposób liczenia terminów określonych w art. 112 K.c. nie ma zastosowania do okresów, od których zależy nabycie uprawnień pracowniczych. Stosuje się tu natomiast sposób wskazany w przykładach (tzw. potoczny).

Przykład

Pracodawca zatrudnił absolwenta szkoły zawodowej na okres od 25 czerwca 2013 r. do 31 grudnia 2015 r., w systemie podstawowym od poniedziałku do piątku. Praca jest wykonywana w pełnym wymiarze czasu pracy za wynagrodzeniem stałym miesięcznym w wysokości obowiązującego wynagrodzenia minimalnego. Dla tego pracownika upływ pierwszego roku pracy nastąpi 24 czerwca 2014 r.


Zwracamy uwagę!
Do stażu, od którego zależy wysokość wynagrodzenia minimalnego, należy wliczyć wszystkie okresy, za które była opłacana składka na ubezpieczenia społeczne lub zaopatrzenie emerytalne, z wyłączeniem okresów zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego.

Jeżeli wynagrodzenie pracownika ustalone w stałej stawce miesięcznej zmienia się w trakcie miesiąca, to w celu obliczenia wynagrodzenia za ten miesiąc w pierwszej kolejności należy ustalić stawkę za godzinę, posiłkując się przepisem § 12 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy… (Dz. U. nr 62, poz. 289 z późn. zm.). Następnie należy ustalić dwie części wynagrodzenia (przed i po zmianie) i zsumować te kwoty.

Przykład

Pracownik, o którym mowa poprzednim przykładzie, za czerwiec br. otrzyma wynagrodzenie w wysokości 1.411,20 zł, co wynika z wyliczenia:

 • wynagrodzenie za okres od 1 do 24 czerwca 2014 r.:
  1.344 zł : 160 godz. = 8,40 zł,
  8,40 zł x 128 godz. = 1.075,20 zł,

   
 • wynagrodzenie za okres od 25 do 30 czerwca 2014 r.:
  1.680 zł : 160 godz. = 10,50 zł,
  10,50 zł x 32 godz. = 336 zł,

   
 • razem: 1.075,20 zł + 336 zł = 1.411,20 zł.


Jeżeli pracownik w pierwszym roku zatrudnienia zmienia pracę, to o ile występują niepełne miesiące pracy i przerwy w zatrudnieniu, dla ustalenia rocznego stażu za miesiąc przyjmuje się 30 dni. Tak wynika z art. 114 K.c. w związku z art. 300 K.p. mającego zastosowanie gdy ciągłość terminu nie jest wymagana. W analogiczny sposób definiują jeden miesiąc przepisy prawa pracy (np. przy pomniejszaniu urlopu wypoczynkowego w razie korzystania z urlopu bezpłatnego).

Przykład

Pracownik pierwszą pracę zawodową wykonywał od 15 lipca do 31 grudnia 2013 r. Kolejne zatrudnienie podjął od 15 stycznia 2014 r. na okres dwóch lat.

U pierwszego pracodawcy przepracował 5 pełnych miesięcy (od 15 lipca do 14 grudnia 2013 r.) i 17 dni. Dopełnienie szóstego miesiąca nastąpiło po przepracowaniu u nowego pracodawcy 13 dni, a więc w dniu 27 stycznia 2014 r., a pełny rok upłynie po dalszych 6 miesiącach, tj. 26 lipca 2014 r.


Terminy wypłat poszczególnych składników wynagrodzenia, jak również rozkład czasu pracy, nie wpływają na wynagrodzenie gwarantowane. Oznacza to, że dla celów wynagrodzenia minimalnego decydujące znaczenie ma wysokość środków postawionych do dyspozycji pracownika w danym miesiącu kalendarzowym. Jeżeli wynagrodzenie jest niższe od minimalnego, pracodawca ma obowiązek jego uzupełnienia do wysokości minimalnej w postaci wyrównania, wypłaconego łącznie z wypłatą wynagrodzenia. Pracownik, który jest wynagradzany według stawki godzinowej otrzymuje wyrównanie za każdą godzinę pracy. Stanowi ono różnicę między wysokością wynagrodzenia godzinowego, wynikającą z podzielenia wysokości minimalnego wynagrodzenia przez liczbę roboczogodzin w danym miesiącu, a wysokością uzyskanego wynagrodzenia (sumy wszystkich składników zaliczanych) przeliczoną na godzinę pracy.

Przykład

Pracodawca zatrudnił absolwenta, dla którego jest to pierwszy rok zatrudnienia, ze stawką 8 zł/godz. Pracownik otrzymuje ponadto premię w zmiennej stawce procentowej wynagrodzenia zasadniczego. W maju 2014 r. z powodu szczególnej organizacji czasu pracy pracownik przepracował tylko 112 godzin. Premia w tym miesiącu wynosiła 19% wynagrodzenia zasadniczego, a zatem pracownik otrzymał łączne wynagrodzenie w wysokości 1.066,24 zł, tj. 8 zł x 112 godz. + 19% x (8 zł x 112 godz.). Ponieważ wynagrodzenie było niższe od minimalnego wynagrodzenia za pracę (1.066,24 zł < 1.344 zł), pracodawca wypłacił wyrównanie w wysokości 278,40 zł, zgodnie z wyliczeniem:

1.066,24 zł : 160 godz. = 6,66 zł,

1.344 zł : 160 godz. = 8,40 zł,

(8,40 zł - 6,66 zł) x 160 godz. = 278,40 zł.


Pracownikom wynagradzanym na podstawie miesięcznych stawek wynagrodzeń, którym nie przysługuje wynagrodzenie za pełny miesięczny wymiar czasu pracy, wyrównanie także wypłaca się za każdą godzinę pracy. Stanowi ono różnicę między wysokością wynagrodzenia godzinowego, wynikającą z podzielenia wysokości minimalnego wynagrodzenia przez liczbę godzin pracy przypadającą do przepracowania przez pracownika w danym miesiącu w ramach pełnego wymiaru czasu pracy, a wysokością wynagrodzenia pracownika w danym miesiącu, przeliczoną na godzinę pracy.

www.KalkulatoryWynagrodzen.com.pl:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.KalkulatoryPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Terminarz

czerwiec 2022
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
12
13
14
16
17
18
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie wynagrodzeń. Składki ZUS. Zasiłki. Świadczenia. Premie
Kalkulatory podatkowe: odsetkowe, używania pojazdów, wynagrodzeń

Kalkulatory

Narzędzia księgowego i kadrowego

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.