kalkulatory wynagrodzeń, kalkulator płac, obliczanie wynagrodzenia
A A A

Gazeta Podatkowa nr 82 (1644) z dnia 14.10.2019

Jak wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę wpływa na podstawę wymiaru świadczeń chorobowych?

Podstawa wymiaru świadczeń chorobowych należnych pracownikowi ustalana jest w oparciu o wynagrodzenie wypłacone mu za okres poprzedzający powstanie niezdolności do pracy lub które by uzyskał, gdyby przepracował pełny miesiąc kalendarzowy. Przy czym nie może być ona niższa od zagwarantowanej przez ustawodawcę wysokości, do naliczania której przyjmowane jest minimalne wynagrodzenie za pracę. Ponieważ wynagrodzenie to z dniem 1 stycznia 2020 r. wzrośnie do kwoty 2.600 zł, stosownej zmianie ulegnie również najniższa podstawa wymiaru zasiłku.

Przeciętne wynagrodzenie

Podstawę wymiaru przysługującego pracownikowi zasiłku chorobowego stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy. Jest to ogólna zasada, od której istnieją pewne odstępstwa.

Otóż jeśli pracownik zachoruje przed upływem:

 • wskazanego wyżej okresu - do ustalenia podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjmuje się wynagrodzenie wypłacone mu za pełne miesiące kalendarzowe zatrudnienia,
   
 • pełnego miesiąca kalendarzowego zatrudnienia - podstawę wymiaru zasiłku chorobowego stanowi wynagrodzenie, które pracownik osiągnąłby, gdyby przepracował pełny miesiąc kalendarzowy.

Szczegółowo kwestię tę regulują art. 36-39 z uwzględnieniem art. 3 pkt 3 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, zwanej ustawą zasiłkową.

Z gwarantowanym minimum

Biorąc pod uwagę powyższe można przyjąć, iż zasiłek chorobowy, stanowiący odpowiedni procent (tj. 70%, 80% lub 100%) podstawy jego wymiaru, w znacznym stopniu rekompensuje utracone w okresie niezdolności do pracy zarobki. Ponieważ dla pracowników została przewidziana minimalna wysokość wynagrodzenia za pracę, ustawodawca dla tej grupy ubezpieczonych przewidział także gwarantowaną wysokość podstawy wymiaru zasiłku. W świetle art. 45 ust. 1 ustawy zasiłkowej z tytułu pracy w pełnym wymiarze podstawa ta nie może być niższa od kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, po odliczeniu kwoty odpowiadającej 13,71% tego wynagrodzenia. Przy czym, jak dodaje ZUS w swoim komentarzu do ustawy zasiłkowej, dostępnym na stronie internetowej www.zus.pl, stosownemu podwyższeniu ulega podstawa wymiaru zasiłku, która wraz ze składnikami, do których pracownik zachowuje prawo w okresie pobierania zasiłku, okaże się niższa od jej gwarantowanej wysokości.

Najniższa podstawa wymiaru zasiłku określona została dla pełnego etatu. Jeśli pracownik zatrudniony jest w niepełnym wymiarze czasu pracy, ustalana jest ona w oparciu o przewidziane dla niego, odpowiednio zmniejszone (proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy), minimalne wynagrodzenie za pracę. Przykładowo, jeżeli pracownik zatrudniony jest na pół etatu, najniższą podstawę wymiaru zasiłku ustala się dla niego w oparciu o wartość odpowiadającą połowie minimalnego wynagrodzenia (patrz tabela).

Podwyżka z urzędu

Jeśli tzw. faktyczna podstawa wymiaru zasiłku, ustalona w oparciu o wypłacone/przysługujące pracownikowi wynagrodzenie (z zastrzeżeniem dotyczącym składników wynagrodzenia, do których pracownik zachowuje prawo w okresie pobierania zasiłku), okaże się niższa od odpowiedniej dla wymiaru czasu pracy pracownika najniższej podstawy wymiaru zasiłku, z urzędu podlega podwyższeniu do tej gwarantowanej wysokości.


Kalkulatory najniższej podstawy wymiaru świadczeń chorobowych oraz wysokości świadczenia rehabilitacyjnego dostępne są w serwisie kalkulatory.gofin.pl.


Ponieważ minimalne wynagrodzenie za pracę wzrasta co roku z dniem 1 stycznia, corocznie od tej daty następuje także wzrost najniższej podstawy wymiaru zasiłku, do której trzeba podnieść (niekiedy ponownie) faktyczną podstawę jego wymiaru (jeżeli okaże się ona niższa od tej nowej gwarantowanej kwoty).

Ma to miejsce m.in. wówczas, gdy pracownik:

 • choruje nieprzerwanie na przełomie roku kalendarzowego albo
   
 • nabył prawo do świadczenia chorobowego w nowym roku, ale podstawy jego wymiaru nie ustala się na nowo, ze względu na fakt, iż między okresami należnych świadczeń nie było co najmniej 3 pełnych miesięcy kalendarzowych przerwy (art. 43 ustawy zasiłkowej).

Obecnie, tj. w 2019 r. minimalne wynagrodzenie z tytułu pracy w pełnym wymiarze wynosi 2.250 zł, a tym samym podstawa wymiaru zasiłku dla pełnoetatowego pracownika nie może być niższa od kwoty 1.941,52 zł, co wynika z wyliczenia:

2.250 zł - 2.250 zł × 13,71% = 2.250 zł - 308,48 zł = 1.941,52 zł.

Od 1 stycznia 2020 r. zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. (Dz. U. poz. 1778) minimalne wynagrodzenie wzrośnie do kwoty 2.600 zł, co oznacza, że w 2020 r. gwarantowana podstawa wymiaru zasiłku dla pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy wynosić będzie 2.243,54 zł, zgodnie z wyliczeniem:

2.600 zł - 2.600 zł × 13,71% = 2.600 zł - 356,46 zł = 2.243,54 zł.

Nie dla młodocianych

Gwarancja najniższej podstawy wymiaru zasiłku nie dotyczy jednak ubezpieczonych będących pracownikami, do których wynagrodzenia nie mają zastosowania przepisy ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (art. 45 ust. 2 ustawy zasiłkowej), a więc m.in. pracowników młodocianych zatrudnionych w ramach przyuczenia do wykonywania zawodu.

Pozostałe świadczenia chorobowe

Analogiczne zasady ustalania podstawy wymiaru oraz podwyższania jej do gwarantowanej wysokości obowiązują przy obliczaniu:

 • wynagrodzenia chorobowego, o którym mowa w art. 92 Kodeksu pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.),
   
 • zasiłku opiekuńczego,
   
 • zasiłku macierzyńskiego.

Pośrednio dotyczą także świadczenia rehabilitacyjnego, którego wysokość oblicza się w oparciu o ewentualnie zwaloryzowaną podstawę wymiaru ostatnio wypłacanego zasiłku chorobowego (art. 47 z uwzględnieniem art. 19 ustawy zasiłkowej). Przy czym w razie przyjęcia do podstawy wymiaru zasiłku chorobowego gwarantowanej jej wysokości, waloryzacji podlega faktyczna podstawa wymiaru zasiłku, która po zwaloryzowaniu także nie może być niższa od kwoty minimalnego wynagrodzenia pracowników pomniejszonego o 13,71%.

Zmiana minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz najniższej podstawy wymiaru zasiłku w zależności od wymiaru czasu pracy danego pracownika
Wymiar
czasu pracy
Minimalne wynagrodzenie
za pracę
Minimalna podstawa
wymiaru zasiłku
w 2019 r. w 2020 r. w 2019 r. w 2020 r.
(1) (2) (3) (4) = (2) - (2) × 13,71%  (5) = (3) - (3) × 13,71%
cały etat 2.250,00 zł 2.600,00 zł 1.941,52 zł 2.243,54 zł
7/8 etatu 1.968,75 zł 2.275,00 zł 1.698,83 zł 1.963,10 zł
3/4 etatu 1.687,50 zł 1.950,00 zł 1.456,14 zł 1.682,65 zł
1/2 etatu 1.125,00 zł 1.300,00 zł 970,76 zł 1.121,77 zł
1/4 etatu 562,50 zł 650,00 zł 485,38 zł 560,88 zł
1/8 etatu 281,25 zł 325,00 zł 242,69 zł 280,44 zł

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 25.06.1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 645 ze zm.)

www.KalkulatoryWynagrodzen.com.pl:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.KalkulatoryPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

czerwiec 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
5
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
18
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie wynagrodzeń. Składki ZUS. Zasiłki. Świadczenia. Premie
Kalkulatory podatkowe: odsetkowe, używania pojazdów, wynagrodzeń

Gofin podpowiada

Kompleksowe opracowania tematyczne

Kalkulatory - archiwum

Narzędzia księgowego i kadrowego

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.